Aplikace

Kapesní kompas a ukazatel směru s rychloměrem »

(zoom) Android KompasNemůžete po koncertu Rolling Stones najít místo, kde jste zaparkovali auto?

Odskočili jste si pro zmrzlinu a teď nemůžete na přeplněné pláži najít svoje lehátko?

Přepadla Vás na výletě v neznámém terénu mlha a Vy netušíte, kudy dál?

Nebo potřebujete z nějakého jiného důvodu znát svoji polohu a případně směr do vybraného místa? A navigace ve Vašem mobilu nefunguje, protože nemáte k dispozici připojení k internetu?

Pak by se Vám mohl hodit tento kompas a jednoduchý ukazatel směru.

 

Aplikace Kompas Vám ukáže jak Vaši polohu a orientaci, tak nejkratší možný směr k předem známému místu. Umožní Vám zaznamenat si kdykoliv Vaši aktuální polohu, můžete si s jeho pomocí zaznamenat i celou Vaši trasu.

Veškerá data dokáže uložit na paměťovou kartu a data z paměťové karty zase načíst do své databáze.

A především nepotřebuje žádné připojení k internetu, takže ho můžete používat i v naprosté divočině.

 

Od verze 1.2 je také možné spustit Google navigaci a nechat se vést k vybranému cílovému místu, případně zobrazit vybrané místo na mapě.

admin, 23.5.2011 12:51

Kuličky »

Dokutálejte kuličky do důlků podle barev.

Hra pro akcelerometr, pevné nervy a šikovné ruce...

(zoom) image(zoom) image

Cílem hry je dokutálet v co nejkratším čase postupně jednu až devět resp. dvanáct kuliček do důlků tak, aby každá kulička byla v důlku stejné barvy. Kuličky reagují na pohyb telefonu.

Výsledné časy i časy za jednotlivá dílčí kola lze ukládat jak do místní databáze, tak do globálních výsledků.

 

Hra je zdarma.

admin, 26.6.2011 18:13

Kuličky Pro »

Dokutálejte kuličky do důlků podle barev.

Nová hra volně navazující na hru Kuličky.

Hra s devíti nebo dvanácti kuličkami a čtyřmi rychlostmi pohybu kuliček.

imageimage

Cílem hry je dokutálet v co nejkratším čase postupně jednu až devět kuliček do důlků tak, aby každá kulička byla v důlku stejné barvy. Kuličky reagují na pohyb telefonu.

Výsledné časy i časy za jednotlivá dílčí kola lze ukládat jak do místní databáze, tak do globálních výsledků.

admin, 7.7.2011 15:16

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM - EULA »

Software: veškerý zde nabízený software.

Toto je licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA") nikoliv smlouva o prodeji výše zmíněného software ("Software"). Tato smlouva EULA je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a Miroslavem Kašparem ("Poskytovatel licence") týkající se výše zmíněného Software.

STAŽENÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Berete na vědomí, že v rámci instalace Software do Vašeho mobilního zařízení může Poskytovatel licence shromažďovat nebo ponechat si osobní informace, jako, ale nikoliv pouze, IMEI číslo Vašeho mobilního zařízení.

Poskytovatel licence Vám poskytuje nevýhradní, omezenou licenci k instalaci a použití Software pod následujícími podmínkami:

1. AUTORSKÉ PRÁVO A DALŠÍ VYHRAZENÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ

Poskytovatel licence si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA.
Tento Software je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.
Poskytovatel licence vlastní nebo má udělenu licenci na veškerá vlastnická a autorská práva a práva duševního vlastnictví týkající se Softwaru.
Nárok na název tohoto Softwaru a jakékoliv kopie z něho odvozené si ponechává Poskytovatel licence nebo jiní vlastníci.

2. UDĚLENÍ LICENCE

(1) Na základě smluvních podmínek této smlouvy EULA Vám Poskytovatel licence poskytuje osobní, nevýhradní, nepřenositelnou a omezenou licenci k použití tohoto Software; licence může být poskytována v různých úrovních od plné placené licence po volnou licenci s omezenou funkcionalitou.
(2) Tato licence je omezena na jedno IMEI (International Mobile Equipment Identity - mezinárodní identita mobilního zařízení) resp. MEID (Mobile Equipment Identifier - identifikátor mobilního zařízení) nebo jiný obdobný identifikátor.
(4) Smíte vytvořit přiměřený počet kopií Softwaru pouze pro potřebu zálohy na zařízení jako je pevný disk, optické médium a podobně.

3. OMEZENÍ

Nesmíte bez písemného souhlasu Poskytovatele licence:
(1) používat, kopírovat, modifikovat, slučovat nebo přenášet kopie Softwaru kromě toho, jak je zde uvedeno;
(2) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu Softwaru, zjišťovat zdrojový kód Softwaru;
(3) pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat, a nesmíte prostřednictvím Softwaru poskytovat komerční hostitelské služby.

4. NAPROSTO ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Produkt je navržen a nabízen jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoli uživatele a tudíž nemusí splňovat Vaše požadavky. Souhlasíte s tím, že Software nemusí být bezchybný a je dodán tak, jak je. Souhlasíte s tím, že nejste oprávněni si účtovat jakékoliv poplatky od Poskytovatele licence v souvislosti s tímto Software.
Poskytovatel licence se tudíž zříká s ohledem na Software všech záruk a podmínek, ať už uvedených, předpokládaných, zahrnutých nebo rozumějících se samo sebou, včetně, ale ne jen pouze, souvisejících s: názvem, narušením, prodejností, přesností, výsledkem, ledabylostí, zavirováním.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel licence není v žádném případě odpovědný za jakoukoliv výjimečnou, vedlejší, nepřímou nebo vyplívající náhradu (včetně, ale nejen, za ušlý zisk, únik tajných nebo jiných informací, přerušení obchodu, ztrátu soukromí, poplatek za soudní spor) vzniklou nebo jinak související s užitím nebo neschopností používat Software, dokonce i když byl Poskytovatel licence informován o této možnosti.
Musíte ochránit a obhájit Poskytovatele licence před jakýmikoliv nároky a soudními spory, včetně poplatků za právní zastoupení, které by vzešly nebo vyplynuly z udělení licence.

6. UKONČENÍ

Kdykoliv můžete ukončit tuto smlouvu zničením všech Vašich kopií Softwaru a všech souvisejících dokumentů. Poskytovatel licence smí ukončit tuto smlouvu, pokud se nebudete řídit těmito smluvními podmínkami. V případě takovéhoto ukončení souhlasíte, že zničíte všechny Vaše kopie Softwaru a všech souvisejících dokumentů.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva se řídí zákony České republiky a zákony Evropské unie.

admin, 23.5.2011 12:33

mapa stránek

sitemap.xml

Jméno:
Heslo:

nová registrace

toplist

Google vyhledávání:

 
nahoru