náhledy

Souhlas s licenčním ujednáním »

(zoom) Android Kompas - EULAPři prvním spuštění je vyžadován souhlas s licenčním ujednáním.

Pokud uživatel licenční podmínky nepřijme, program se ukončí a při příštím spuštění opět vyžaduje souhlas s licenčním ujednáním.

Poté, co uživatel licenční podmínky přijme se při dalším spuštění tento dialog již nezobrazuje.

admin, 23.5.2011 13:53

Kompas, základní zobrazení »

(zoom) Android KompasV základním zobrazení zobrazuje Kompas orientaci (směrová růžice se zvýrazněným severním směrem) a - jsou-li k dispozici data GPS - aktuální polohu zařízení, přibližnou nadmořskou výšku, přesnost aktuální polohy v závislosti na momentálních podmínkách (výhled na oblohu, počet družic, ze kterých lze momentálně přijímat data) a stáří současné polohy.

 

poznámka:

připojené náhledy jsou snímků z emulátoru obecného Android zařízení a jsou pouze ilustrativní. Zobrazení na reálném zařízení může být v závislosti na vlastnostech každého jednoho zařízení v detailech odlišné.

 

Tlačítka v rozích mají následující funkci:

  • levé horní tlačítko slouží k ukončení aplikace,
  • pravé horní tlačítko otevírá hlavní nabídku,
  • levé dolní tlačítko slouží k záznamu aktuální polohy a
  • pravé dolní tlačítko spouští dialog vyhledávání cílového místa.

admin, 23.5.2011 13:56

V závislosti na momentální poloze a nebo pohybu zařízení mohou senzory poskytovat nesprávné údaje o orientaci. V takových případech jsou údaje o orientaci zobrazovány žlutou, respektive červenou barvou.

imageimage

admin, 8.8.2011 14:48

Hlavní nabídka »

(zoom) Android Kompas - hlavní nabídka(zoom) Android Kompas - hlavní nabídka

admin, 23.5.2011 14:20

O aplikaci »

Dialog zobrazí základní informace o aplikaci: jméno, verzi, copyright a úroveň uživatelské licence.

Tlačítko Web slouží k otevření webového prohlížeče a zobrazení domovské stránky projektu, tlačítkem Ověřit je možné si ověřit resp. aktualizovat současnou úroveň licence. Tyto funkce samozřejmě vyžadují aktivní připojení k internetu.

Licence je standardně udělována ve třech úrovních:

  • plná placená licence,
  • sedmidenní zkušební licence a
  • volná licence s omezením některých funkcí programu.

Platnost zkušební licence musí být vždy nejprve on-line ověřena při startu aplikace nebo pomocí tlačítka Ověřit v dialogu O aplikaci.

(zoom) Android Kompas - O aplikaci(zoom) Android Kompas - O aplikaci

admin, 23.5.2011 14:23

Vyhledávání cílového místa »

Vyhledávání míst v interní databázi funguje bez ohledu na velikost písmen a případná diakritická znaménka (háčky, čárky, a podobně) v názvu místa.

Po výběru místa se ve spodní části obrazovky střídavě zobrazuje jeho název a souřadnice a dále pak azimut a nejkratší vzdálenost "vzdušnou čarou" k danému místu. Příslušný směr je také vyznačen směrovým ukazatelem kompasu.

(zoom) Android Kompas - vyhledávání(zoom) Android Kompas - vyhledávání(zoom) Android Kompas - vyhledávání(zoom) Android Kompas - vyhledávání

admin, 23.5.2011 14:39

Záznam aktuální polohy »

Ukázky záznamu aktuální polohy a následné změny místa.

(zoom) Android Kompas - záznam polohy

(zoom) Android Kompas - záznam polohy(zoom) Android Kompas - záznam polohy

(zoom) Android Kompas - záznam polohy

admin, 23.5.2011 15:00

Úprava záznamu místa »

Jméno i polohu místa je možné podle potřeby libovolně upravovat.

(zoom) Android Kompas - editace místa(zoom) Android Kompas - editace místa

admin, 23.5.2011 15:17

Opětovné vyhledání místa »

Vhodná volba názvu při úpravě údajů o cílovém místě má samozřejmě vliv na to, jak snadno lze pak takové místo vyhledat v databázi.(zoom) Android Kompas - opětovné vyhledání místa(zoom) Android Kompas - opětovné vyhledání místa

admin, 23.5.2011 15:22

Sledování trasy »

Pokud uživatel potřebuje např. při vyměřovacích pracích v terénu sledovat trasu pohybu, je možné veškeré údaje o změně polohy ukládat do samostatného souboru na paměťové kartě, odkud pak tato data mohou být převzata k dalšímu zpracování.

(zoom) Android Kompas - sledování trasy(zoom) Android Kompas - sledování trasy

admin, 23.5.2011 15:37

Dlaší operace s databází míst »

Obsah databáze míst lze také samozřejmě ukládat do externích souborů na paměťové kartě, data z těchto souborů načítat zpět do databáze, případně lze také obsah databáze zrušit a poté vybraná data opětovně načíst z externích souborů.

 (zoom) Android Kompas - uložení databáze(zoom) Android Kompas - uložení databáze

 (zoom) Android Kompas - načtení databáze(zoom) Android Kompas - načtení databáze

 (zoom) Android Kompas - vymazání databáze(zoom) Android Kompas - načtení databáze

admin, 23.5.2011 15:46

nastavení »

Nastavení jednotek vzdálenosti a rychlosti a minimálního intervalu ukládání polohy při sledování trasy. Můžete si také nastavit korekci kompasu, pokud to Vaše zařízení, jako např. některé tablety, vyžaduje.

imageimage

admin, 1.8.2011 17:50

Rychloměr »

(zoom) image image

(zoom) image (zoom) image

(zoom) image

Kompas též umí zobrazit Vaši aktuální rychlost v jednotkách, jaké si zvolíte.

admin, 2.8.2011 10:04

mapa stránek

sitemap.xml

toplist

Google vyhledávání:

 
nahoru